Welkom

Op de volgende pagina's...

 

tref je materiaal aan dat niet geschikt is voor personen onder de 21 jaar. Om naar Mijn website te gaan, dien je te bevestigen dat je meerderjarig bent!

Geen 21 jaar of ouder? Verlaat Mijn website!

Strenge & Dominante groet,

Mrs. Veronique

Let op!

Met het betreden van Mijn website verklaar je meerderjarig te zijn & dat je bewust bent van het feit dat je 21+ content aantreft op de volgende pagina's.

On the following pages...

 

you'll find material that is not suitable for persons under the age of 21. To go to My website, you will need to confirm that you are of legal age!

No 21 year or older? Leave My website!

Strict & Dominant greeting,

Mrs. Veronique

Be aware!

With entering My website you declare to be an age of majority & that you are aware of the fact that you could find 21 + content on the following pages.

MRS. VERONIQUE

BDSM // FETISH

Disclaimer, Privacy & Copyright

All Rights Reserved © 2010 ~ 2017